Komitet Honorowy

 

Przewodniczący:  
Marek Woźniak   Marszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Członkowie:  
Andrzej Tykarski  Rektor Uniwersytetu Medycznego Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Ewa Wender-Ożegowska Dziekan Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Damian Marciniak   Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego
Grzegorz Wojtera   Wójt Gminy Suchy Las
Jerzy Owsiak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Prezes- elekt Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Prezes Wielkopolskiego Oddziału PTD

Paweł Daszkiewicz  

Dyrektor  Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera   Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu

Informacje bieżące

Bieżące informacje na temat Mistrzostw

Regulamin

Zasady rozgrywania Mistrzostw